ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, απόγευμα: Έναρξη συνεδρίου

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, όλη μέρα: Συνέδριο

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022, όλη μέρα: Συνέδριο


Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο 2022, μετά την λήξη των εγγραφών των ομιλητριών/ομιλητών.

Ειδικές συνεδρίες

Έχουν προταθεί οι παρακάτω – ανοιχτές και κλειστές – ειδικές συνεδρίες. Η πραγματοποίησή τους θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον και τον αριθμό των υποβολών: