ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

4 Απριλίου 2022: Ανακοίνωση – Call for Papers – Πρόσκληση

6 Ιουνίου 2022: Προθεσμία για υποβολή περιλήψεων ή πόστερ

14 Ιουνίου 2022: Τελική προθεσμία για υποβολή περιλήψεων ή ποστερ

10 Ιουλίου 2022: Προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων για τις ειδικές συνεδρίες.

17 Ιουλίου 2022: Ενημέρωση αποδοχής

19 Σεπτεμβρίου 2022: Λήξη εγγραφών για εισηγήτριες/εισηγητές

24 – 26 Νοεμβρίου 2022: Συνέδριο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Σε περίπτωση που αποφασίσετε αργότερα να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο, παρακαλούμε ενημερώστε την οργανωτική επιτροπή με ένα email.