ΣΥΝΕΔΡΙΟ

22 χρόνια ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ. Κρίσεις. Αντιστάσεις. Προοπτικές

Το περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ  γεννήθηκε μαζί με τον 21ο αιώνα· το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε την άνοιξη 2001. Στα εικοσιδύο χρόνια που κυκλοφορεί οι παγκόσμιες και οι τοπικές ανακατατάξεις υπήρξαν δραματικές και πύκνωσαν τον χωροχρόνο. Αρχίζοντας απο τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις, όπως σήμερα της Ουκρανίας, παλαιότερα της Συρίας, του Αφγανιστάν και άλλων, ενδεικτικά αναφέρουμε τις πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, την ανάδυση της σημασίας των μεταναστεύσεων και των εθνικισμών, την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια, την πανδημία COVID-19, τις τεράστιες χωροκοινωνικές ανισότητες στην κατανομή του πλούτου και βέβαια την κλιματική κρίση που άρχισε από τον προηγούμενο αιώνα αλλά εντάθηκε στον σημερινό με εμβληματικές καταστροφές.

Παράλληλα, αναπτύχτηκαν πολύμορφες κοινωνικές αντιστάσεις και κινήματα, απότοκα των παραπάνω κρίσεων. Όπως, παραδείγματος χάριν, ενάντια στην οικονομική λιτότητα, για την υποστήριξη μεταναστών, για τον περιορισμό της φτώχειας και ειδικά της διατροφικής και ενεργειακής φτώχειας, για την κλιματική κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος, για την υποστήριξη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Συνεχίστηκαν όμως και αντιστάσεις απέναντι σε περισσότερο μακροχρόνιες διαδικασίες όπως στην κρίση στέγης, στο δικαίωμα για την πόλη, ενάντια στην υφαρπαγή του δημόσιου χώρου στις πόλεις και στην ύπαιθρο, κινήματα ενάντια στις εξορύξεις και στην κατάληψη βουνών και πεδιάδων από ΒΑΠΕ κ.α. Τα κινήματα αυτά συνάντησαν και συγχρονίστηκαν με παλιότερα όπως το φιλειρηνικό, το φεμινιστικό, το LGBTQ+ και της πολιτικής οικολογίας.

Απόλυτα συσχετισμένη με τα παραπάνω, αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνη, είναι η παγκόσμια κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, του καθεστώτος ρύθμισης των καπιταλιστικών σχέσεων τα τελευταία 30 χρόνια, όχι όμως ως άκαμπτη και ομοιόμορφη ρύθμιση, αλλά με κοινωνικο-γεωγραφικές διαφορές από τόπο-σε-τόπο.

Η γεωγραφία και γενικά η οργάνωση του χώρου ήταν και παραμένει συστατικό στοιχείο αυτών των εξελίξεων και τα άρθρα στο περιοδικό έχουν αναδείξει τη σημασία της.

Με σκοπό στο επετειακό αυτό συνέδριο να αναζητήσουμε νέες κριτικές διαστάσεις και αναγνώσεις, και ακόμα περισσότερο, ενναλακτικές και ριζοσπαστικές προοπτικές, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή πολλαπλών προσεγγίσεων από τη φυσική και ανθρώπινη γεωγραφία, τη χαρτογραφία και τις χωρικές αναπαραστάσεις, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την ανάπτυξη του χώρου, το περιβάλλον και την οικολογία (βλ.
αναλυτικά τις ενδεικτικές θεματικές ενότητες).


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στόχος του συνεδρίου είναι να καλύψει ένα μεγάλο εύρος θεματικών, δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνήτριες και ερευνητές από πολύ διαφορετικά γνωστικά πεδία μέσα στην επιστήμη της γεωγραφίας.

Οι ενότητες είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν άλλες προτάσεις για οργάνωση ειδικών συνεδριάσεων, ατομική παρουσίαση εργασίας ή poster.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: geographies40@gmail.com