CALL FOR PAPERS

22 χρόνια ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ. Κρίσεις. Αντιστάσεις. Προοπτικές

Το περιοδικό ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ  γεννήθηκε μαζί με τον 21ο αιώνα· το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε την άνοιξη 2001. Στα εικοσιδύο χρόνια που κυκλοφορεί οι παγκόσμιες και οι τοπικές ανακατατάξεις υπήρξαν δραματικές και πύκνωσαν τον χωροχρόνο. Αρχίζοντας απο τις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις, όπως σήμερα της Ουκρανίας, παλαιότερα της Συρίας, του Αφγανιστάν και άλλων, ενδεικτικά αναφέρουμε τις πολλαπλές οικονομικές κρίσεις, την ανάδυση της σημασίας των μεταναστεύσεων και των εθνικισμών, την επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια, την πανδημία COVID-19, τις τεράστιες χωροκοινωνικές ανισότητες στην κατανομή του πλούτου και βέβαια την κλιματική κρίση που άρχισε από τον προηγούμενο αιώνα αλλά εντάθηκε στον σημερινό με εμβληματικές καταστροφές.

Παράλληλα, αναπτύχτηκαν πολύμορφες κοινωνικές αντιστάσεις και κινήματα, απότοκα των παραπάνω κρίσεων. Όπως, παραδείγματος χάριν, ενάντια στην οικονομική λιτότητα, για την υποστήριξη μεταναστών, για τον περιορισμό της φτώχειας και ειδικά της διατροφικής και ενεργειακής φτώχειας, για την κλιματική κρίση και την προστασία του περιβάλλοντος, για την υποστήριξη των Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Συνεχίστηκαν όμως και αντιστάσεις απέναντι σε περισσότερο μακροχρόνιες διαδικασίες όπως στην κρίση στέγης, στο δικαίωμα για την πόλη, ενάντια στην υφαρπαγή του δημόσιου χώρου στις πόλεις και στην ύπαιθρο, κινήματα ενάντια στις εξορύξεις και στην κατάληψη βουνών και πεδιάδων από ΒΑΠΕ κ.α. Τα κινήματα αυτά συνάντησαν και συγχρονίστηκαν με παλιότερα όπως το φιλειρηνικό, το φεμινιστικό, το LGBTQ+ και της πολιτικής οικολογίας.

Απόλυτα συσχετισμένη με τα παραπάνω, αλλά όχι αποκλειστικά υπεύθυνη, είναι η παγκόσμια κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, του καθεστώτος ρύθμισης των καπιταλιστικών σχέσεων τα τελευταία 30 χρόνια, όχι όμως ως άκαμπτη και ομοιόμορφη ρύθμιση, αλλά με κοινωνικο-γεωγραφικές διαφορές από τόπο-σε-τόπο.

Η γεωγραφία και γενικά η οργάνωση του χώρου ήταν και παραμένει συστατικό στοιχείο αυτών των εξελίξεων και τα άρθρα στο περιοδικό έχουν αναδείξει τη σημασία της.

Με σκοπό στο επετειακό αυτό συνέδριο να αναζητήσουμε νέες κριτικές διαστάσεις και αναγνώσεις, και ακόμα περισσότερο, ενναλακτικές και ριζοσπαστικές προοπτικές, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή πολλαπλών προσεγγίσεων από τη φυσική και ανθρώπινη γεωγραφία, τη χαρτογραφία και τις χωρικές αναπαραστάσεις, τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την ανάπτυξη του χώρου, το περιβάλλον και την οικολογία (βλ.
αναλυτικά τις ενδεικτικές θεματικές ενότητες).

Σας προσκαλούμε να καταθέσετε προτάσεις εισηγήσεων για τις ειδικές ανοιχτές συνεδρίες μέχρι τις 10 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικές συνεδρίες και για τα email στα οποία μπορείτε να στείλετε τις υποβολές σας θα βρείτε εδώ. Η προθεσμία για την υποβολή άλλων περιλήψεων εκτός των ειδικών συνεδριών έχει λήξει.


ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στόχος του συνεδρίου είναι να καλύψει ένα μεγάλο εύρος θεματικών, δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνήτριες και ερευνητές από πολύ διαφορετικά γνωστικά πεδία μέσα στην επιστήμη της γεωγραφίας.

Οι ενότητες είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν άλλες προτάσεις για οργάνωση ειδικών συνεδριάσεων, ατομική παρουσίαση εργασίας ή poster.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ειδικές συνεδρίες

Μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή εισηγήσεων (14 Ιουνίου 2022), παραμένει η δυνατότητα να υποβάλετε εισηγήσεις στις παρακάτω ειδικές συνεδρίες στέλνοντας email στην/στον υπεύθυνο μέχρι τις 10 Ιουλίου 2022 (παρακαλούμε όχι στο γενικό email του συνεδρίου). Πατώντας πάνω σε κάθε τίτλο μπορείτε να δείτε την περίληψη της ειδικής συνεδρίας:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: geographies40@gmail.com


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία για την υποβολή εργασιών είναι η 6 Ιουνιου 2022.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Τελική προθεσμία για την υποβολή εργασιών είναι η 14 Ιουνίου 2022.

Για τις ειδικές συνεδρίες υπάρχει μια ειδική διαδικασία και η προθεσμία η 10 Ιουλίου. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ειδικές συνεδρίες θα βρείτε εδώ.

Όλες τις σημαντικές ημερομηνίες μπορείτε να τις βρείτε παρακάτω


ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Σε περίπτωση που αποφασίσετε αργότερα να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο, παρακαλούμε ενημερώστε την οργανωτική επιτροπή με ένα email.